فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sajjad Programmer101559.34دعوت
برنامه نویسان آینده19649.92دعوت
Mohammad.reza347710.00دعوت
silvercover65799.53دعوت
عرفان ابراهیمی38959.82دعوت
javad312211059.59دعوت
محمدابراهیم ابروی2511610.00دعوت
ali-ghasemi712610.00دعوت
Pouyan311489.20دعوت
eng201101499.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.