فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
برنامه نویسان آینده19559.92دعوت
silvercover65749.53دعوت
Mohammad.reza228110.00دعوت
dr.joudi88710.00دعوت
javad312191019.56دعوت
ali-ghasemi711810.00دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
عرفان ابراهیمی361329.88دعوت
eng20-6761101429.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.