فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
softiran.org292259.75دعوت
ُSara111222469.50دعوت
خشایار نوریان103019.71دعوت
StarBug283068.89دعوت
Mbt9254831410.00دعوت
محمدابراهیم ابروی1031510.00دعوت
taherkhani203189.29دعوت
aryansoft423479.93دعوت
MMFF113529.70دعوت
حامد رضائي335410.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.