فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
LM saeedi22279.00دعوت
میثم شیرازی582269.94دعوت
softiran.org292309.75دعوت
عطا ش222849.82دعوت
thesis1775202859.87دعوت
خشایار نوریان103029.71دعوت
StarBug283088.89دعوت
taherkhani203189.29دعوت
MMFF113479.70دعوت
SalamGroup.Ir353509.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.