فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
1Coder183559.94دعوت
SalamGroup.Ir353569.23دعوت
شنتیا123608.78دعوت
Ashkan_crash493649.40دعوت
HMA Programmer233719.90دعوت
فردین صلح جو413799.44دعوت
mh12738310.00دعوت
Adibfar43949.67دعوت
مهدی میرزایی240810.00دعوت
محقق-مترجم534129.94دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.