فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
شنتیا123548.78دعوت
HMA Programmer233609.90دعوت
فردین صلح جو413659.44دعوت
mh12737110.00دعوت
گروه مهندسی نرم افزار یوتا1037410.00دعوت
Adibfar43799.67دعوت
مهدی میرزایی238710.00دعوت
محقق-مترجم543909.94دعوت
savvydesign.ir1239410.00دعوت
Artificial Intelligence-2390294159.90دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.