فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 19 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس نیک60479.07دعوت
یاسر دهقانیان74499.75دعوت
محمدرضا جوانمردی95510.00دعوت
Sajjad Programmer101569.34دعوت
برنامه نویسان آینده19649.92دعوت
mohammadmahdi192709.74دعوت
نويد م67879.87دعوت
iamkaro311239.46دعوت
حسن فخاری291359.07دعوت
NET Programmer.181369.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.