فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sajjad Programmer101439.34دعوت
یاسر دهقانیان69459.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
برنامه نویسان آینده19559.92دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
Javidϟ#385910.00دعوت
me198887689.35دعوت
مهندس نیک48699.43دعوت
نويد م67799.87دعوت
I am Karo311129.46دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.