فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 21 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
محم د241419.27دعوت
حسین لطیفی511459.88دعوت
مهندس تقی نسب214910.00دعوت
Pouyan311509.20دعوت
eng201101519.71دعوت
Coder_Translator801529.29دعوت
OstadBanoo101679.00دعوت
امین جادریان216910.00دعوت
یزدی721708.76دعوت
علی حورشناس517210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.