فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Hossein-622421259.33دعوت
NET Programmer.181309.67دعوت
محم د241349.27دعوت
مهندس تقی نسب214110.00دعوت
eng20-6761101429.71دعوت
Coder_Translator801439.29دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت
امین جادریان215610.00دعوت
کاربر37502115510.00دعوت
یزدی721578.76دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.