فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
علی حورشناس415810.00دعوت
دکتر استیو101619.50دعوت
IT_master916310.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201699.53دعوت
Roghayeh641729.91دعوت
SzSz1001808.82دعوت
حسن فخاری191818.78دعوت
Listing2018210.00دعوت
FreeLancer2011718610.00دعوت
XhamidX61938.60دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.