فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ayhanTB192029.82دعوت
Pouyan232079.11دعوت
حسین لطیفی372109.85دعوت
FirePhoenix192189.88دعوت
LM saeedi22229.00دعوت
میثم شیرازی582219.94دعوت
softiran.org292249.75دعوت
MSH66132279.38دعوت
pouria-amani272299.86دعوت
شفيع آبادي1823210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.