فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 19 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
LM saeedi22269.00دعوت
میثم شیرازی582259.94دعوت
softiran.org292279.75دعوت
pouria-amani272369.86دعوت
شفيع آبادي1824210.00دعوت
حميد++322579.86دعوت
کاربر37269212588.25دعوت
گروه طراحی برژان642649.13دعوت
Private.cs202669.81دعوت
ستوده627210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.