فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
خشایار نوریان102839.71دعوت
شنتیا123288.78دعوت
مهدی میرزایی236510.00دعوت
savvydesign.ir1237110.00دعوت
پروژه الکترونیک114058.75دعوت
Rmel64229.00دعوت
Arefe415119.09دعوت
محمد مخلد25349.50دعوت
حسین بیوک آقازاده06710.00دعوت
Hardware+Software387207.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.