فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
محمدابراهیم ابروی1031510.00دعوت
SalamGroup.Ir353569.23دعوت
شنتیا123608.78دعوت
مهدی میرزایی240810.00دعوت
savvydesign.ir1242010.00دعوت
پروژه الکترونیک114598.75دعوت
AK_47574719.61دعوت
Mortezy652610.00دعوت
Arefe416129.09دعوت
محمد مخلد26459.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.