فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
کيوان آريامنش26650.00دعوت
حسین بیوک آقازاده08260.00دعوت
مهندس تیزرو49029.33دعوت
Hardware+Software389127.79دعوت
کاربر259502100310.00دعوت
مهندسه4101410.00دعوت
سجاد ثروت جو113460.00دعوت
مهدی-251214110.00دعوت
javadiii8144610.00دعوت
temp.1991014910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.