فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
apn217497.50دعوت
Hassan-7991176710.00دعوت
stackprogramer2204910.00دعوت
اطمينان121377.00دعوت
MBED_ir221910.00دعوت
حسن واعظ3231910.00دعوت
erfan salehi1113983.00دعوت
Mehdi-12103115086.33دعوت
AhrimanSefid0115203.00دعوت
eceproject7116306.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.