فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
xps153033117277.55دعوت
amin1136811118077.50دعوت
coder-48224122986.31دعوت
DEUTSCHLAND_2017_ULM4122716.00دعوت
p[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[23122687.00دعوت
barnamenevis_prozhe0122640.00دعوت
ZEB0122280.00دعوت
نفس-10094122226.11دعوت
xyz23122199.65دعوت
برنامه نویسان ایده پرداز0121270.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.