فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر669189.38دعوت
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
IT_One260129.63دعوت
سيما66466189.75دعوت
AhwazSoft224369.74دعوت
F.Mohassel313409.79دعوت
مسعود مخابرات80459.26دعوت
دکتر بهنام42579.74دعوت
3epehr139639.64دعوت
abd197669.70دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.