فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668389.33دعوت
IT_One252139.63دعوت
سيما66451149.75دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
F.Mohassel268379.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
3epehr139529.64دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
abd182619.72دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.