فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668179.33دعوت
IT_One242119.62دعوت
سيما66434149.75دعوت
AhwazSoft216279.78دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
3epehr139499.64دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
abd170629.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.