فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Contra217810.00دعوت
silvercover65799.53دعوت
تیم وردپرس پارسی83819.95دعوت
ابوالفضل ویسی42829.34دعوت
AliFarhadi106939.84دعوت
عرفان ابراهیمی38989.82دعوت
پردازشگر629910.00دعوت
محمد واحدی721049.44دعوت
Projenevis681129.04دعوت
Mmeshkatian101149.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.