فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Contra217310.00دعوت
silvercover65749.53دعوت
تیم وردپرس پارسی83759.95دعوت
Mohammad.reza228110.00دعوت
پردازشگر628510.00دعوت
aqbm4889.75دعوت
Unic Team69929.44دعوت
سحربدیهی-نرم8961939.64دعوت
ابوالفضل ویسی27959.60دعوت
Mmeshkatian10989.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.