فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
محمدابراهیم ابروی2512110.00دعوت
ali-ghasemi712810.00دعوت
Rash-887901318.03دعوت
NET Programmer.181379.67دعوت
مجتبی ثابتی6114010.00دعوت
Pouyan311549.20دعوت
اسفندیار سلیمانی151569.00دعوت
Coder_Translator801579.29دعوت
کاربر 30461211589.93دعوت
OstadBanoo101699.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.