فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AliFarhadi881059.84دعوت
Projenevis581169.16دعوت
ali-ghasemi711810.00دعوت
™A.M.I.R191199.76دعوت
Rash-887901228.03دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
NET Programmer.181309.67دعوت
عرفان ابراهیمی361329.88دعوت
مجتبی ثابتی6113310.00دعوت
Coder_Translator801439.29دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.