فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
امین جادریان217110.00دعوت
SzSz1031808.79دعوت
محمدجعفر خواجه341819.36دعوت
Hosein71271829.65دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201859.53دعوت
مهرداد قره باغی219210.00دعوت
مهرداد دیدار211949.76دعوت
Listing2019510.00دعوت
مهندس تیزرو171969.25دعوت
سیدکریم محمدی211999.47دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.