فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
کاربر 30461211459.93دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت
امین جادریان215610.00دعوت
Hosein71271669.65دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201699.53دعوت
مهرداد قره باغی217610.00دعوت
مهرداد دیدار211799.76دعوت
SzSz1001808.82دعوت
Listing2018210.00دعوت
1style621859.73دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.