فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص بیمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
qashqaie01009680.00دعوت
E-NAMA Team0938480.00دعوت
هومن امیری0885680.00دعوت
کاربر323030857000.00دعوت
کاربر342850838560.00دعوت
Mostafa talebi0767930.00دعوت
کاربر513130680940.00دعوت
mohammad.x750590780.00دعوت
کاربر880660346730.00دعوت
mr_mapn0165390.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.