فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
mahsa-367101093757.13دعوت
khs0943090.00دعوت
کاربر310240869100.00دعوت
کاربر337740843210.00دعوت
گروه برنامه نویسان شریف0842460.00دعوت
شادی710648820.00دعوت
کاربر669380537160.00دعوت
ناصح0437080.00دعوت
Sniper__Azera0334420.00دعوت
کاربر1013850229970.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.