فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Listing2019210.00دعوت
XhamidX62038.60دعوت
aryansoft742109.90دعوت
مهندس تیزرو142219.22دعوت
حميد++322579.86دعوت
گروه طراحی برژان642649.13دعوت
Private.cs202669.81دعوت
امیرحسین جهانی152799.58دعوت
StarBug283048.89دعوت
taherkhani203129.29دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.