فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Listing2018210.00دعوت
XhamidX61938.60دعوت
Pouyan232089.11دعوت
FirePhoenix192199.88دعوت
حميد++322519.86دعوت
Private.cs202669.81دعوت
گروه طراحی برژان542739.39دعوت
StarBug283068.89دعوت
taherkhani203189.29دعوت
Iranshamim623359.95دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.