فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Iranshamim623329.95دعوت
HMA Programmer233609.90دعوت
shhaqiqat343629.96دعوت
مصطفي عباسي نژاد603689.97دعوت
گروه مهندسی نرم افزار یوتا1037410.00دعوت
Adibfar43799.67دعوت
کاربر80446323899.18دعوت
Artificial Intelligence-2390294159.90دعوت
Encoder200674169.83دعوت
مینا فتحی214459.73دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.