فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
aryansoft423479.93دعوت
حامد رضائي335410.00دعوت
HMA Programmer233719.90دعوت
shhaqiqat343759.96دعوت
مصطفي عباسي نژاد593809.97دعوت
Adibfar43949.67دعوت
کاربر80446324109.18دعوت
Artificial Intelligence-2390294429.90دعوت
Encoder200674439.83دعوت
pooya247810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.