فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سعید-90038336.50دعوت
behnaz-80088389.75دعوت
رضا مجد98469.67دعوت
بهزاد بهتر285510.00دعوت
hamid20141089510.00دعوت
hamed-1554198999.54دعوت
مهندس تیزرو49029.33دعوت
Hardware+Software389127.79دعوت
×برنامه نويس 123×119579.22دعوت
حسين 1393696710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.