فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
mrmowji891710.00دعوت
Masood Khoshgard79449.33دعوت
امیر حسین غلامی1295310.00دعوت
Alpha-13736102410.00دعوت
roya-14048102310.00دعوت
خیـــــام6104810.00دعوت
javadiii8104510.00دعوت
حامی-12219105210.00دعوت
Mehr@ban410998.67دعوت
Sonita Jafari611059.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.