فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 15 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel312409.79دعوت
amoza184410.00دعوت
™Saeid65479.71دعوت
یاسر دهقانیان74489.75دعوت
برنامه نویسان آینده19649.92دعوت
عرفان ابراهیمی38959.82دعوت
میلاد حسینی71119.00دعوت
محمدابراهیم ابروی2411610.00دعوت
iamkaro311229.46دعوت
محم د241399.27دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.