فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel268399.82دعوت
™Saeid64409.71دعوت
یاسر دهقانیان69459.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
برنامه نویسان آینده19559.92دعوت
Javidϟ#385910.00دعوت
aqbm4889.75دعوت
iamkaro311139.46دعوت
عرفان ابراهیمی361329.88دعوت
محم د241349.27دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.