فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 22 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Pouyan311519.20دعوت
Hamed.271608.95دعوت
OstadBanoo101689.00دعوت
SzSz1031798.79دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201849.53دعوت
Listing2019410.00دعوت
XhamidX62038.60دعوت
aryansoft752089.90دعوت
:Hamed:62149.80دعوت
مهندس تیزرو162219.27دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.