فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
OstadBanoo101539.00دعوت
newzahra151659.45دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201699.53دعوت
SzSz1001808.82دعوت
Listing2018210.00دعوت
XhamidX61938.60دعوت
Pouyan232089.11دعوت
:Hamed:62099.80دعوت
AhmadiProjects162179.90دعوت
بکاک102247.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.