فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 22 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
JavaGeek623510.00دعوت
ژنرال202499.47دعوت
عطا ش222829.82دعوت
خشایار نوریان102989.71دعوت
امیرحسین713038.54دعوت
taherkhani203139.29دعوت
پوریا آقایی1531610.00دعوت
HMA Programmer233609.90دعوت
mh12737110.00دعوت
Adibfar43809.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.