فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
MSH66132309.38دعوت
JavaGeek623110.00دعوت
ژنرال-786192419.47دعوت
خشایار نوریان103019.71دعوت
محمدابراهیم ابروی1031510.00دعوت
taherkhani203189.29دعوت
پوریا آقایی1532310.00دعوت
peyman193429.93دعوت
aryansoft423479.93دعوت
Hamed.163598.70دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.