فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 22 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهدی میرزایی238810.00دعوت
savvydesign.ir1239510.00دعوت
Encoder200674169.83دعوت
AliAkbarHaghjou34659.00دعوت
Hamed-969204949.00دعوت
محمدخانی151410.00دعوت
حسین hossein255239.22دعوت
کريم احمدي275319.67دعوت
ArkanTeam165329.00دعوت
ccPro75349.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.