فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Alireza394779.75دعوت
dani19670510.00دعوت
Hardware+Software387437.79دعوت
javadiii8104610.00دعوت
maks1710528.33دعوت
محمدعلي01162850.00دعوت
EEE310395410.00دعوت
حَج مَمِد0964320.00دعوت
کاربر336060903620.00دعوت
co.mohsen0604300.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.