فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
chirok198701106740.00دعوت
alibasim01096930.00دعوت
Ashkan_crash491022589.40دعوت
متلب کار-93801002420.00دعوت
دیار0998863.00دعوت
کاربر289210959700.00دعوت
h_heydari1958480.00دعوت
کاربر295770953560.00دعوت
استادبانو0947240.00دعوت
Programmer-15708905945.80دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.