فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
محمدعلي01175150.00دعوت
kayvan198971063389.67دعوت
MSH66131054959.38دعوت
EEE310517710.00دعوت
کاربر266420981230.00دعوت
uhana0980040.00دعوت
حَج مَمِد0976450.00دعوت
Programmer-14032927905.00دعوت
zaryeh0669070.00دعوت
کاربر659200618020.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.