فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهرداد محمودی91899.67دعوت
Pouyan232089.11دعوت
خشایار نوریان103019.71دعوت
StarBug283068.89دعوت
taherkhani203189.29دعوت
majid mayeli133509.36دعوت
pooya247810.00دعوت
softwareEng325428.64دعوت
absDeveloper95989.63دعوت
Arefe416129.09دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.