فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Listing2019210.00دعوت
مهندس تیزرو142219.22دعوت
خشایار نوریان102989.71دعوت
StarBug283048.89دعوت
taherkhani203129.29دعوت
majid mayeli133399.36دعوت
Arefe415329.09دعوت
کاربر114960469810.00دعوت
Hardware+Software387437.79دعوت
مهندسه480910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.