فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ياسر يزداني01186740.00دعوت
سينا رستگار71078006.22دعوت
رضا ابراهیمی01006640.00دعوت
کاربر259180988060.00دعوت
حمید م0692860.00دعوت
کاربر689960589700.00دعوت
Ehsan Hosseini0484630.00دعوت
گلسا محمودیان0404570.00دعوت
Sanam.f0335740.00دعوت
کاربر1133190198890.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.