فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
PROJECSNEEDTFREELANCERS0119980.00دعوت
SK.coder10119278.88دعوت
محمد علی ج0123043.00دعوت
Moh Sen0123602.50دعوت
project done5123693.86دعوت
Developer-20582123994.75دعوت
فرزین-17630124063.00دعوت
sharax0124163.00دعوت
وحید محرابی8124385.70دعوت
نام مستعار ندارم همان ميلاد !01079600.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.