فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
imun01040490.00دعوت
Moh Sen0997222.50دعوت
کاربر269350978450.00دعوت
کاربر284110964510.00دعوت
استادبانو0947240.00دعوت
کاربر328000923290.00دعوت
بابک عرب زاده0762070.00دعوت
امیر اویسی0627990.00دعوت
کاربر745290539230.00دعوت
mostafa.hamze0248800.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.