فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص SQL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
SzSz1032348.77دعوت
Private.cs202569.81دعوت
thesis1775202649.87دعوت
shahryari93us422748.67دعوت
مهندس تیزرو72759.17دعوت
فوق لیسانس صنعتی292819.93دعوت
خشایار نوریان102849.71دعوت
s.v.s628610.00دعوت
StarBug282918.89دعوت
Saeid-Programmer332949.90دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.