فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
mohammadmahdi192589.74دعوت
abd182619.72دعوت
sina-sf108629.77دعوت
hosseinbio115729.63دعوت
نويد م67799.87دعوت
masiandre120829.85دعوت
آرزو شرف زاده112839.67دعوت
سحربدیهی-نرم8961939.64دعوت
مترجم & تایپیست پارسکدرز167949.39دعوت
ronnie55979.93دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.