فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Mashmol134659.46دعوت
abd197669.70دعوت
محمد امین حسینی74698.98دعوت
mohammadmahdi192709.74دعوت
Reza Engineer21809.89دعوت
masiandre121839.85دعوت
نويد م67889.87دعوت
جواد تهمتن39899.78دعوت
آرزو شرف زاده112949.67دعوت
محمد گلزار25969.95دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.