فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مترجم و ویراستار24979.50دعوت
F a e z e h761039.57دعوت
مترجم & تایپیست پارسکدرز1761069.38دعوت
javad312221089.59دعوت
Mahoor1811099.75دعوت
eternal-34561211109.21دعوت
Projenevis681129.04دعوت
هادی طیبی861169.61دعوت
معصومه فقیهی1231198.80دعوت
مهندس برق-کنترل941239.44دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.