فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مترجم آنلاین521249.74دعوت
ساسان-886661269.12دعوت
hamyarp361279.72دعوت
ساسان-1356711299.31دعوت
Majid Pirooz161309.83دعوت
NET Programmer.181379.67دعوت
saeed-1695931389.25دعوت
موسسه زبان و ترجمه ملل1891398.93دعوت
موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند601489.77دعوت
حسین لطیفی511499.88دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.