فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
معصومه فقیهی981239.11دعوت
ساسان-1356651249.29دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
جواد تهمتن201269.88دعوت
coder1621298.50دعوت
NET Programmer.181309.67دعوت
saeed-1695921319.25دعوت
مترجم حرفه ای و تخصصی1314010.00دعوت
eng20-6761101429.71دعوت
sam69n1601478.98دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.