فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
StarBug282788.89دعوت
taherkhani202839.29دعوت
royce272989.94دعوت
Ashkan_crash493209.40دعوت
HMA Programmer233259.90دعوت
arezou2634010.00دعوت
سپهر263559.59دعوت
Encoder200673799.83دعوت
Alireza394429.75دعوت
Hamed-969204589.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.