فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود-809234639.62دعوت
FroX84888.25دعوت
مهندس تیزرو54939.25دعوت
کريم احمدي275019.67دعوت
Developer2020267710.00دعوت
هوش مصنوعی و رباتیکز76938.86دعوت
shahab sj1970010.00دعوت
hamed-1554197059.54دعوت
Hardware+Software387147.79دعوت
تحلیل گر داده173110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.