فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندسه477910.00دعوت
AriaCoders1127847.78دعوت
SYFYgroup128267.00دعوت
Masood Khoshgard79119.33دعوت
mr.saleh1010037.50دعوت
javadiii8101110.00دعوت
mohsenai911103210.00دعوت
رضا هاشمیان1109610.00دعوت
ایکاد3311459.23دعوت
محمودی111698.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.