فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
savvydesign.ir1239210.00دعوت
Encoder200674129.83دعوت
BEST-67144489.25دعوت
Hamed-969204919.00دعوت
سروش اسکندری258410.00دعوت
سیاوش آریایی107319.50دعوت
Hardware+Software387437.79دعوت
mrmowji892010.00دعوت
Masood Khoshgard79499.33دعوت
سجاد ثروت جو110020.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.