فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهدی-25121195310.00دعوت
شرکت ایمن ارتباطات01065800.00دعوت
Leopold01062990.00دعوت
ZEB0987860.00دعوت
کاربر260660986700.00دعوت
استادبانو0947240.00دعوت
kousha mad0946790.00دعوت
کاربر397940859000.00دعوت
mah.dad0846920.00دعوت
کاربر413600844680.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.