فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
امين محمدي01236950.00دعوت
شرکت ایمن ارتباطات01115570.00دعوت
Leopold01112960.00دعوت
محمد س01040140.00دعوت
کاربر2606601037890.00دعوت
کاربر2910601009200.00دعوت
استادبانو0998470.00دعوت
kia750926200.00دعوت
کاربر397940908270.00دعوت
کاربر1149601179020.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.