فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Javidϟ#3811272110.00دعوت
Pro0100011001032250.00دعوت
مصطفي معطي01029330.00دعوت
کاربر266880980810.00دعوت
کاربر269160978630.00دعوت
برنامه نویس و طراح0977120.00دعوت
کاربر309570940633.00دعوت
کاربر313310937030.00دعوت
rsepahvand0830730.00دعوت
علی رفیعی187637710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.