فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
HRN-6460964690.00دعوت
teleworker0871060.00دعوت
کاربر255900870730.00دعوت
محمد س0868550.00دعوت
ZEB0867410.00دعوت
shadi-11380842100.00دعوت
کاربر291060837570.00دعوت
استادبانو0826850.00دعوت
almatech0762670.00دعوت
kia750755880.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.