فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 16 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9046)
پروژه: ترجمه مقاله سیستم های فازی
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Mashmol65
abd67
محمد امین حسینی68
mohammadmahdi70
masiandre82
Reza Engineer84
نويد م86
آرزو شرف زاده90
مترجم و ویراستار93
جواد تهمتن98

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.