فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8631)
پروژه: ترجمه مقاله سیستم های فازی
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Projenevis120
ساسان-1356122
Majid Pirooz123
hamyarprojeir126
NET Programmer.129
saeed-1695130
مترجم حرفه ای و تخصصی137
eng20-676140
Reza Engineer143
maryam.iran144

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.