فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9949)
پروژه: درونیابی یک تابع با چهار مقدار معلوم از دامنه و برد با استفاده از روش تفاضلات پیشرو در متلب یا پایتون
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
BlueDev6
ProfessionalDeveloper9
IT_One10
پژوهشگر11
امیر12
گروه ستيا13
مهندس محب17
programer11018

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.