فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1114)
پروژه: افزایش ممبر گروه تلگرام
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
p22
amoza35
F.Mohassel37
دکتر زهرا آقاجاني47
mohammadmahdi58
Listing182
Pouyan208
بکاک224
AliRezaei680230
MSH66232

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.