فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1596)
پروژه: مرحله چهارم پایان نامه(مجری انتخاب شده)
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر668
Sadaf9210
IT_One13
motodrive17
Mohammad_H18
Kia-323326
مسعود مخابرات36
F.Mohassel39
دکتر زهرا آقاجاني47
r_parscoders57

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.