فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8058)
پروژه: ادامه پروژه ویرایش سورس
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
ProfessionalDeveloper8
پژوهشگر10
IT_One12
گروه ستيا14
مهندس محب18
programer11019
shayan12720
p23
M.nasri24

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.