فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 22 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8686)
پروژه: ادامه پروژه ویرایش سورس
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
پژوهشگر9
IT_One10
programer11013
دکتر زهرا آقاجاني15
Ebi102016
گروه ستيا19
مهندس محب21
p23
Akhtar-Electronic24

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.