فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 22 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7662)
پروژه: باز نشدن ادمین پنل سایت وردپرسی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر9
IT_One10
Sadaf9211
programer11013
دکتر زهرا آقاجاني15
Ebi102016
گروه ستيا19
مهندس محب21
p23
shayan12725

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.