فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 19 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (13723)
پروژه: تبدیل فایل ورد پایان نامه به لتک در فرمت دانشگاه
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه6
پژوهشگر9
دکتر زهرا آقاجاني10
IT_One12
shayan12723
Kia-323325
AhwazSoft36
F.Mohassel40
مسعود مخابرات46
مرد شرقي53

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.