فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (762)
پروژه: خریدار پیج اینستاگرام فعال + 100K
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني8
Mohammad.reza84
مهندس تیزرو275
* نیلوفر *309
گروه مهندسی نرم افزار یوتا349
مجموعه اوج شید450
Ali__Reza474
world freelancers499
Amin Ghorbani716
matin97728

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.